Categorie: PsyArt nu ook bij u thuis

COVID-19 nazorg en PICS

Psy Art psychologiepraktijk gaat vanuit een multidisciplinair netwerk COVID-19 nazorg bieden. Besmetting met het Corona virus kan een flinke aanslag zijn op lichaam en geest, zowel voor mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen als voor mensen die de ziekte thuis hebben doorgemaakt. Om het normale leven weer op te pakken kan een revalidatie traject van grote meerwaarde zijn. Herstelprogramma’s worden op maat gemaakt.

Daarnaast is vanuit de Thuis-Verder-Neurorevalidatie teams de behandeling specifiek gericht op PICS (Post Intensive Care Syndroom). PICS is een verzameling van symptomen waarvan mensen last kunnen krijgen, nadat ze zijn opgenomen op de Intensive Care.

Psychologische behandeling is o.a. gericht op het bevorderen van het acceptatie-en verwerkingsproces, verminderen van angst/paniek en depressiviteit, PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis), betere omgang met cognitieve problemen (geheugen, concentratie, planning/overzicht), benauwdheid en beperkte energie, veranderde leefstijl.

Meer informatie: www.thuis-verder-neurorevalidatie.nl

Online Therapie mogelijk

Bij Psy Art psychologiepraktijk is het nu ook mogelijk om online therapie te volgen.

In deze tijd met coronamaatregelen wel handig nu Huisbezoek of Face to Face contact even niet een optie is. Ook voor de toekomst een mogelijkheid, zodat locatie geen belemmering hoeft te zijn.

PsyArt nu ook lid Thuis-Verder gemeente Renkum en NAH team Veenendaal

Thuis-Verder is een samenwerkingsverband

tussen negen eerstelijns multidisciplinaire neurorevalidatieteams in de gemeenten Ede, Renkum,

Arnhem, Rheden, Lingewaard, Zevenaar, Duiven/Westervoort, Over-Betuwe en Didam.

De teams richten zich op de behandeling van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel,

zoals CVA, Parkinson en MS, in hun eigen leefomgeving

Het werkgebied van Thuis-Verder sluit aan bij het verzorgingsgebied van de ziekenhuizen

Rijnstate Arnhem en Gelderse Vallei Ede.

Thuis-Verder is netwerkpartner in de CVA ketenzorg Arnhem en omstreken.

 

Neurorevalidatie Ede Arnhem Lingewaard Renkum Rheden Zevenaar Didam

 

Een Thuis-Verder team heeft als doel de patiënt in de eigen leefomgeving mono- of multidisciplinaire

kwalitatief goede zorg te bieden, passend bij de hulpvraag.

Het team bestaat tenminste uit de volgende disciplines: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en (neuro)psychologie.

Er wordt afhankelijk van de hulpvraag samengewerkt met andere disciplines waaronder

CVA-verpleegkundigen, de thuiszorg, diëtist en ambulante begeleiding (Professionals in NAH).

Voor elke discipline van Thuis-Verder zijn voorwaarden m.b.t. de deelname beschreven om de kwaliteit te borgen.

Zorgprogramma Chronische Pijn

Naast het ‘Zorgprogramma Valpreventie’ is er nu ook het  ‘Zorgprogramma Chronische Pijn’, opgezet door verschillende disciplines van Medisch Centrum Veluwse Poort.

PsyArt richt zich op acceptatie en beinvloeding van pijn met behulp van onder andere Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), Mindfulness, Imaginatie en Rescripting Therapie (IRT) en EMDR, waarbij u actief aan de slag gaat met oefeningen. Pijneducatie, behandeling van slapeloosheid en therapie gericht op ontspanning kunnen tevens onderdeel zijn van de behandeling.

ACT (Acceptatie en Commitment Therapie) en Mindfulness

 • U leert op een andere manier met uw klachten omgaan zodat u minder belemmeringen ervaart om het leven te leiden dat u graag wilt.
 • U krijgt meer inzicht in factoren die meespelen (negatieve gedachten en life-events).
 • U leert uw gedachten en gevoelens beter accepteren en hier los van te komen.
 • U leert uw grenzen beter kennen zodat u uw energie beter kunt verdelen.
 • U leert uw aandacht te verplaatsen en meer in het hier en nu te leven.
 • Samen gaan we op zoek naar wat u belangrijk vindt, waar u aandacht aan wilt besteden en wat u nog wilt bereiken in uw leven.
 • Door actief en ervaringsgericht handelen ervaart u in uw eigen tempo meer grip op uw leven.

EMDR en IRT (Imaginatie en Rescripting Therapie)

 • We gaan op zoek naar ervaringen die belemmerend op uw functioneren werken.
 • Het kan gaan om ervaringen uit het verleden, in het heden of toekomstbeelden.
 • In de therapie denkt u aan de gebeurtenis terug in combinatie met een afleidende prikkel, bijv oogbewegingen of tappingtechnieken.
 • De herinneringen of beelden met de meeste emotionele lading kunnen ook worden bewerkt door ‘fotoshop’ technieken.
 • De herinnering zwakt af, verdwijnt meer naar de achtergrond en het wordt gemakkelijker hier aan terug te denken.
 • Ook kan het u een ander inzicht geven die minder bedreigend is.
 • Een ingrijpende of gevreesde ervaring wordt een neutraler beeld.
 • Door het verminderen van de impact van deze herinnering of gevreesde gebeurtenis kunnen klachten verminderen.

Voor meer informatie >>>

Zie folder ‘Zorgprogramma Chronische Pijn’. Op verzoek op te vragen of te vinden in het folderrek van Medisch Centrum Veluwse Poort.

PsyArt lid CVA Team Ede e.o.

Per heden is PsyArt ook lid van het CVA Team Ede e.o.

Samenwerking vindt plaats in een multidisciplinair team met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een logopedist, een dietist en CVA verpleegkundige.

Als u, uw partner of andere gezinsleden graag ondersteuning willen bij de omgang met de gevolgen van een CVA, zoals

 • verhoogde prikkelbaarheid / rusteloosheid
 • beperkte energie / vermoeidheid
 • acceptatieproblemen / sterke emoties van angst en somberheid / minder zelfvertrouwen hebben
 • problemen met concentreren, geheugen, organiseren en overzicht houden
 • ongeremd en ongepast gedrag (snel huilen, vloeken, agressie, veranderd gevoel humor)
 • zelfoverschatting / impulsiviteit
 • relatieproblemen bijv door karakter verandering of communicatieproblemen

Valpreventie: multidisciplinaire benadering

Iedereen kan zich aanmelden voor een eerste screening of een uitgebreid onderzoek (valanalyse). Aan de hand van dit onderzoek wordt bepaald welke disciplines nodig zijn om het valrisico te verminderen.

Waar dit gewenst is, kan de psycholoog ondersteuning en advies geven. Bijvoorbeeld als er sprake is van problemen op het gebied van stemming, angst en cognitie.

Bij voorkeur worden ouderen met een verhoogd valrisico multidisciplinair onderzocht en behandeld, maar ook fitte ouderen kunnen zich aanmelden voor (onderdelen van) valpreventie.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie of uw huisarts in Medisch Centrum Veluwse Poort. Er is een folder verkrijgbaar over dit zorgprogramma Valpreventie.

 

COPD/astma, hartfalen en diabetes

 

Ook als u graag ondersteuning wil op het gebied van COPD/astma, hartfalen en diabetes kunt u voor vragen en advies terecht bij PsyArt.

Als u beter wilt leren omgaan met:

 • uw leefstijl aanpassen aan uw ziekte
 • herkennen van eigen grenzen
 • energieverdeling
 • balans in activiteit en rust
 • hulp (durven) vragen
 • stress en spanning
 • terugval (voorkomen van)
 • sterke emoties (bijv. prikkelbaarheid, somberheid)
 • angst (bij benauwdheid, voor nieuwe aanval)
 • traumatische ervaringen (bijv. na opname op IC)
 • een ander voedingspatroon