Auteur: cindyneijenhuis

Reminder team – digitale zelfmonitor na hoofd- of hersenletsel

Wist u dat PsyArt namens Thuis-Verder-Neurorevalidatie lid is van het ReMinder team regio Arnhem? .

Het ReMinder team regio Arnhem is een team met zorgprofessionals
vanuit bijna alle organisaties in de regio Arnhem die met en voor
mensen met hersenletsel werken. Bij het ReMinder team kunt u terecht
met vragen over het hersenletsel of over veranderingen of problemen
die na het hersenletsel worden ervaren.

Wat kan het ReMinder team betekenen?
– Uitleg geven over (het omgaan met) de gevolgen van hersenletsel
– Een luisterend oor bieden
– Samen in kaart brengen wat er speelt en welke hulp nodig is
– Advies geven over hulp voor de persoon met hersenletsel en naasten
– Waar nodig samen zoeken naar de juiste hulpverleners
– Zoeken naar zinvolle bezigheden (bv. school, opleiding en/of werk)
– Ondersteunend zijn bij het herstelproces
– Ervoor zorgen dat mensen met elkaar kunnen blijven praten
– Meedenken over alle overige vragen

Met uw toestemming kunt u worden aangemeld voor de ReMinder.
De ReMinder is een vragenlijst die middels e-mail word verstuurd
via OZO-verbindzorg. OZO-verbindzorg is een communicatieplatform
waarin we met elkaar communiceren en samenwerken om de vragen
te kunnen beantwoorden.
Daarnaast kan een naaste van u ook deelnemen aan de ReMinder.
Uw naaste krijgt een eigen ReMinder vragenlijst.

Het Arnhem ReMinder team, mailadres: arnhem@dereminder.nl

Lang Leve(n)Thuis, multidisciplinair geriatrie team Ede

PsyArt heeft op 22 april de startbijeenkomst bijgewoond van project Lang Leve(n) Thuis. Doel is om met verschillende collega’s van verschillende disciplines uit het netwerk te kijken waar we verbeterpunten en kansen zien voor kwetsbare ouderen zodat ze zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen. Heel mooi dat er door ZonMw een subsidie is verstrekt voor dit project om de samenwerking en de zorg voor thuiswonende ouderen in Ede te versterken. Er is gebrainstormd over dromen en toekomstplannen, maar zeker ook gesproken over welke succesvolle initiatieven er al zijn in Ede. PsyArt is benieuwd naar het resultaat van het project!

PsyArt aangesloten bij Oncologie Netwerk Overbetuwe

Psy Art is aangesloten bij Oncologie Netwerk Over betuwe. Het Oncologie Netwerk Overbetuwe bestaat uit zorgverleners die samenwerken in de eerstelijns zorg voor mensen die te maken krijgen met kanker en diegenen die naast hen staan.

De diagnose kanker kan heel ingrijpend zijn en veel onzekerheid met zich mee brengen. U kunt te maken krijgen met vermoeidheid, slaapproblemen en pijnklachten. Maar ook piekergedachten, somberheid, angst, aandacht- en geheugenproblemen kunnen u belemmeren om een nieuw evenwicht te vinden in deze moeilijke periode.

De psycholoog kan u en uw naasten uitleg, advies en behandeling geven. Met als doel om weer meer grip op uw leven te krijgen en meer kwaliteit van leven te ervaren.

Dit kan zowel op locatie als bij u in de thuissituatie, afgestemd op uw persoonlijke hulpbehoefte

http://www.oncologienetwerkmiddengelderland.nl

 

 

COVID-19 nazorg en PICS

Psy Art psychologiepraktijk gaat vanuit een multidisciplinair netwerk COVID-19 nazorg bieden. Besmetting met het Corona virus kan een flinke aanslag zijn op lichaam en geest, zowel voor mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen als voor mensen die de ziekte thuis hebben doorgemaakt. Om het normale leven weer op te pakken kan een revalidatie traject van grote meerwaarde zijn. Herstelprogramma’s worden op maat gemaakt.

Daarnaast is vanuit de Thuis-Verder-Neurorevalidatie teams de behandeling specifiek gericht op PICS (Post Intensive Care Syndroom). PICS is een verzameling van symptomen waarvan mensen last kunnen krijgen, nadat ze zijn opgenomen op de Intensive Care.

Psychologische behandeling is o.a. gericht op het bevorderen van het acceptatie-en verwerkingsproces, verminderen van angst/paniek en depressiviteit, PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis), betere omgang met cognitieve problemen (geheugen, concentratie, planning/overzicht), benauwdheid en beperkte energie, veranderde leefstijl.

Meer informatie: www.thuis-verder-neurorevalidatie.nl

Online Therapie mogelijk

Bij Psy Art psychologiepraktijk is het nu ook mogelijk om online therapie te volgen.

In deze tijd met coronamaatregelen wel handig nu Huisbezoek of Face to Face contact even niet een optie is. Ook voor de toekomst een mogelijkheid, zodat locatie geen belemmering hoeft te zijn.

PsyArt nu ook lid Thuis-Verder gemeente Renkum en NAH team Veenendaal

Thuis-Verder is een samenwerkingsverband

tussen negen eerstelijns multidisciplinaire neurorevalidatieteams in de gemeenten Ede, Renkum,

Arnhem, Rheden, Lingewaard, Zevenaar, Duiven/Westervoort, Over-Betuwe en Didam.

De teams richten zich op de behandeling van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel,

zoals CVA, Parkinson en MS, in hun eigen leefomgeving

Het werkgebied van Thuis-Verder sluit aan bij het verzorgingsgebied van de ziekenhuizen

Rijnstate Arnhem en Gelderse Vallei Ede.

Thuis-Verder is netwerkpartner in de CVA ketenzorg Arnhem en omstreken.

 

Neurorevalidatie Ede Arnhem Lingewaard Renkum Rheden Zevenaar Didam

 

Een Thuis-Verder team heeft als doel de patiënt in de eigen leefomgeving mono- of multidisciplinaire

kwalitatief goede zorg te bieden, passend bij de hulpvraag.

Het team bestaat tenminste uit de volgende disciplines: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en (neuro)psychologie.

Er wordt afhankelijk van de hulpvraag samengewerkt met andere disciplines waaronder

CVA-verpleegkundigen, de thuiszorg, diëtist en ambulante begeleiding (Professionals in NAH).

Voor elke discipline van Thuis-Verder zijn voorwaarden m.b.t. de deelname beschreven om de kwaliteit te borgen.

Zorgprogramma Chronische Pijn

Naast het ‘Zorgprogramma Valpreventie’ is er nu ook het  ‘Zorgprogramma Chronische Pijn’, opgezet door verschillende disciplines van Medisch Centrum Veluwse Poort.

PsyArt richt zich op acceptatie en beinvloeding van pijn met behulp van onder andere Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), Mindfulness, Imaginatie en Rescripting Therapie (IRT) en EMDR, waarbij u actief aan de slag gaat met oefeningen. Pijneducatie, behandeling van slapeloosheid en therapie gericht op ontspanning kunnen tevens onderdeel zijn van de behandeling.

ACT (Acceptatie en Commitment Therapie) en Mindfulness

 • U leert op een andere manier met uw klachten omgaan zodat u minder belemmeringen ervaart om het leven te leiden dat u graag wilt.
 • U krijgt meer inzicht in factoren die meespelen (negatieve gedachten en life-events).
 • U leert uw gedachten en gevoelens beter accepteren en hier los van te komen.
 • U leert uw grenzen beter kennen zodat u uw energie beter kunt verdelen.
 • U leert uw aandacht te verplaatsen en meer in het hier en nu te leven.
 • Samen gaan we op zoek naar wat u belangrijk vindt, waar u aandacht aan wilt besteden en wat u nog wilt bereiken in uw leven.
 • Door actief en ervaringsgericht handelen ervaart u in uw eigen tempo meer grip op uw leven.

EMDR en IRT (Imaginatie en Rescripting Therapie)

 • We gaan op zoek naar ervaringen die belemmerend op uw functioneren werken.
 • Het kan gaan om ervaringen uit het verleden, in het heden of toekomstbeelden.
 • In de therapie denkt u aan de gebeurtenis terug in combinatie met een afleidende prikkel, bijv oogbewegingen of tappingtechnieken.
 • De herinneringen of beelden met de meeste emotionele lading kunnen ook worden bewerkt door ‘fotoshop’ technieken.
 • De herinnering zwakt af, verdwijnt meer naar de achtergrond en het wordt gemakkelijker hier aan terug te denken.
 • Ook kan het u een ander inzicht geven die minder bedreigend is.
 • Een ingrijpende of gevreesde ervaring wordt een neutraler beeld.
 • Door het verminderen van de impact van deze herinnering of gevreesde gebeurtenis kunnen klachten verminderen.

Voor meer informatie >>>

Zie folder ‘Zorgprogramma Chronische Pijn’. Op verzoek op te vragen of te vinden in het folderrek van Medisch Centrum Veluwse Poort.

PsyArt lid CVA Team Ede e.o.

Per heden is PsyArt ook lid van het CVA Team Ede e.o.

Samenwerking vindt plaats in een multidisciplinair team met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een logopedist, een dietist en CVA verpleegkundige.

Als u, uw partner of andere gezinsleden graag ondersteuning willen bij de omgang met de gevolgen van een CVA, zoals

 • verhoogde prikkelbaarheid / rusteloosheid
 • beperkte energie / vermoeidheid
 • acceptatieproblemen / sterke emoties van angst en somberheid / minder zelfvertrouwen hebben
 • problemen met concentreren, geheugen, organiseren en overzicht houden
 • ongeremd en ongepast gedrag (snel huilen, vloeken, agressie, veranderd gevoel humor)
 • zelfoverschatting / impulsiviteit
 • relatieproblemen bijv door karakter verandering of communicatieproblemen