Als u bereid bent in uzelf te investeren’

Als u in uzelf wilt investeren neem gerust contact op voor vragen of een afspraak. We stemmen dan samen af waar uw behoefte aan hulp ligt en gaan hier mee aan de slag. Elk probleem is voor mij belangrijk genoeg om over te praten.

Soms zijn enkele afspraken voldoende, het kan ook voorkomen dat meerdere afspraken nodig zijn. De therapie zorgt ervoor dat u anders gaat kijken naar het probleem en er anders mee om gaat.

Ik streef ernaar om geen wachtlijst te hebben. Een afspraak bij u thuis is ook mogelijk. 

therapie met woorden en beeldende technieken’

Binnen de therapie maak ik graag gebruik van Acceptance and Commitment Therapie (ACT). In uw eigen tempo help ik u op weg naar:

 • uw gedachten en gevoelens beter kunnen accepteren en loslaten
 • meer aandacht voor wat zich nu echt afspeelt (mindfulness)
 • meer inzicht op wie u bent, wat u belangrijk vindt, waar u aandacht aan wilt besteden en wat u nog wilt bereiken in uw leven

Oefenen zowel in de therapie als thuis zorgt ervoor dat u zich bepaalde vaardigheden steeds meer eigen gaat maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om het doen van aandachts- en visualisatieoefeningen.

Waar nodig kan de therapie gecombineerd worden met beeldende technieken zoals tekenen en schilderen, bijvoorbeeld als u het moeilijk vindt om uw gevoelens en gedachten te verwoorden. 

In aanvulling op de therapie is ook EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en IRT (Imaginatie en Rescripting) mogelijk.  Therapievormen die kunnen helpen bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis.

U kunt mij bellen of mailen als u graag advies en ondersteuning wil over de omgang met:

 • Ingrijpende ziekte (o.a. COPD, astma, hartfalen, kanker, MS, ALS, Parkinson, diabetes, epilepsie, COVID-19)
 • Chronische pijn en lichamelijk letsel / Post Intensive Care Syndroom (PICS)
 • Slaapproblemen
 • Geheugenproblemen / dementie / MCI / Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) / TIA / CVA 
 • Communicatieproblemen
 • Problemen met organiseren en plannen / geen overzicht hebben
 • Somberheid
 • Rouwverwerking (bijv na verlies van een dierbare) 
 • Verwerking ingrijpende gebeurtenis 
 • Angst / Onzekerheid in sociale situaties / Valangst
 • Stress / prikkelbaarheid / onrust / burnout
 • Isolement / eenzaamheid
 • Ouderdom
 • Relatie en familieproblemen
 • Werkgerelateerde problemen
 • Leefstijl coaching

 

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kan helpen als u last blijft houden van de gevolgen van een ingrijpende ervaring, zoals een ongeval, IC-opname, ziekte, seksueel geweld of een geweldsincident.

Sommige gebeurtenissen kunnen diep op iemand ingrijpen. Meestal verwerkt u deze ervaringen op eigen kracht. Soms kunt u last blijven houden van psychische klachten. Zo kan een herinnering aan de schokkende gebeurtenis zich blijven opdringen. U kunt last hebben van angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries of schrik- en vermijdingsreacties.

In de therapie denkt u aan de gebeurtenis terug, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens in combinatie met een afleidende prikkel. Dit kan zijn door oogbewegingen (door te kijken naar een lichtbalk), door middel van een koptelefoon waarbij afwisselend links en rechts een geluid wordt aangeboden of trillers in beide handen. EMDR zorgt ervoort dat de herinnering afzwakt en de emoties minder hevig zijn. De herinnering verdwijnt meer naar de achtergrond en het wordt gemakkelijker aan de gebeurtenis terug te denken.  Ook kan het u een ander inzicht geven die minder bedreigend is.

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met de bi-laterale stimulatie ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem in de hersenen wordt gestimuleerd.

EMDR is een kortdurende therapievorm, enkele sessies kunnen uw klachten al verlichten.

IRT

Samen gaan we op zoek naar die ervaringen, gedachten en emoties die belemmerend op uw functioneren werken. Het kan gaan om herinneringen uit het verleden, ervaringen in het heden of beelden over de toekomst.

Door visualisatie worden de herinneringen met de meeste emotionele lading bewerkt. Door het verminderen van de impact van deze herinneringen of gevreesde gebeurtenissen kunnen klachten verminderen.

Een ingrijpende levensgebeurtenis of gevreesde ervaring wordt als het ware zodanig gefotoshopt dat het slechts een neutraalbeeld zonder impact wordt.

Op deze manier werken deze ervaringen minder stresserend en kan dit positieve invloed hebben op uw functioneren.

VALANGST EN PREVENTIE

Als u de volgende symptomen herkent:

Angst en paniek in en voor situaties waarin u denkt een risico te lopen om te vallen. Door de angst vermijdt u alledaagse situaties, zoals buiten lopen, trap lopen, lopen op een glimmende vloer, drempels of stoepen.

Ook kunnen de volgende lichamelijke symptomen optreden die de angst kunnen versterken: slap of verdoofd gevoel in de benen, hartkloppingen, duizeligheid, druk op de borst/benauwdheid, beven/trillen, droge mond, zweten/koude rillingen.

Dan kan de psycholoog met u samen bekijken welke factoren bij u meespelen, zoals negatieve gedachten of stress, die de angst in stand houden. Ook kan de psycholoog een rol spelen om meer valpartijen te voorkomen.

DIABETES

Advies en ondersteuning is mogelijk om beter om te kunnen gaan met:

 • Angst (voor hypo’s, complicaties, prikken, spuiten)
 • Somberheid / depressieve klachten
 • Wisselende stemmingen
 • Voorkomen / omgaan met stress
 • Vermoeidheid / energie verdeling
 • Omgaan met grenzen
 • Verwerken/ accepteren diabetes
 • Aanpassen en volhouden nieuwe leefstijl
 • (voorkomen) terugval
 • Eetproblemen / volhouden nieuw voedingspatroon
 • Concentratie- en geheugenklachten
 • Inzicht- en motivatieproblemen
 • Slaapproblemen

 

DEMENTIE

De cliënt met (vermoeden van) dementie en/of zijn systeem (mantelzorgers, hulpverleners) kunnen mij om advies of ondersteuning vragen om beter om te kunnen gaan met:

 • verschillende vormen van dementie
 • onbegrepen en aandachtvragend gedrag
 • dwangmatig en ontremd gedrag / onrust
 • hallucinaties / wanen / achterdocht
 • geheugen- en aandachtsproblemen
 • problemen uitvoerende functies / apraxie
 • apathie / dagstructuur / zinvolle dagbesteding
 • stemmingswisselingen / somberheid
 • rouwverwerking / verdriet
 • prikkelgevoeligheid / agressie / negativiteit
 • angst / onzekerheid
 • schuldgevoelens / schaamte
 • communiceren / afasie / samenwerken
 • hulp durven en leren vragen / accepteren
 • energieverdeling / (herkennen) grenzen
 • goed zorgen voor jezelf / elkaar
 • stress / ontspanning / mindfulness
 • sociale contacten / relatieproblemen
 • eenzaamheid / isolement

Ondersteuning kan zowel individueel als in de vorm van relatietherapie of begeleiding plaats vinden (afhankelijk van de hulpvraag en ernst van de dementie). Groepsgewijze ondersteuning in de vorm van lotgenotencontact danwel scholing is in overleg ook mogelijk.