Naast het ‘Zorgprogramma Valpreventie’ is er nu ook het  ‘Zorgprogramma Chronische Pijn’, opgezet door verschillende disciplines van Medisch Centrum Veluwse Poort.

PsyArt richt zich op acceptatie en beinvloeding van pijn met behulp van onder andere Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), Mindfulness, Imaginatie en Rescripting Therapie (IRT) en EMDR, waarbij u actief aan de slag gaat met oefeningen. Pijneducatie, behandeling van slapeloosheid en therapie gericht op ontspanning kunnen tevens onderdeel zijn van de behandeling.

ACT (Acceptatie en Commitment Therapie) en Mindfulness

 • U leert op een andere manier met uw klachten omgaan zodat u minder belemmeringen ervaart om het leven te leiden dat u graag wilt.
 • U krijgt meer inzicht in factoren die meespelen (negatieve gedachten en life-events).
 • U leert uw gedachten en gevoelens beter accepteren en hier los van te komen.
 • U leert uw grenzen beter kennen zodat u uw energie beter kunt verdelen.
 • U leert uw aandacht te verplaatsen en meer in het hier en nu te leven.
 • Samen gaan we op zoek naar wat u belangrijk vindt, waar u aandacht aan wilt besteden en wat u nog wilt bereiken in uw leven.
 • Door actief en ervaringsgericht handelen ervaart u in uw eigen tempo meer grip op uw leven.

EMDR en IRT (Imaginatie en Rescripting Therapie)

 • We gaan op zoek naar ervaringen die belemmerend op uw functioneren werken.
 • Het kan gaan om ervaringen uit het verleden, in het heden of toekomstbeelden.
 • In de therapie denkt u aan de gebeurtenis terug in combinatie met een afleidende prikkel, bijv oogbewegingen of tappingtechnieken.
 • De herinneringen of beelden met de meeste emotionele lading kunnen ook worden bewerkt door ‘fotoshop’ technieken.
 • De herinnering zwakt af, verdwijnt meer naar de achtergrond en het wordt gemakkelijker hier aan terug te denken.
 • Ook kan het u een ander inzicht geven die minder bedreigend is.
 • Een ingrijpende of gevreesde ervaring wordt een neutraler beeld.
 • Door het verminderen van de impact van deze herinnering of gevreesde gebeurtenis kunnen klachten verminderen.

Voor meer informatie >>>

Zie folder ‘Zorgprogramma Chronische Pijn’. Op verzoek op te vragen of te vinden in het folderrek van Medisch Centrum Veluwse Poort.