In 1999 startte mijn loopbaan als psycholoog in de ouderenzorg. Het meest boeiend heb ik altijd gevonden de meest uiteenlopende levensverhalen waarbij het voor mij een uitdaging was de juiste afstemming te vinden in de therapie zodat iemand ook echt het idee had ‘ik heb handvatten gekregen om anders met de situatie om te gaan’.

Sinds 2003 ben ik werkzaam voor Stichting Het Spectrum op afdelingen revalidatie (o.a long- en hartrevalidatie, oncologie, orthopedie en interne geneeskunde), psychogeriatrie en chronische somatiek. Ook binnen de palliatieve zorg heb ik de nodige ondersteuning verleend. Zowel met de doelgroep ouderen als ook volwassenen heb ik ruime ervaring.

Mijn streven is altijd geweest het beste uit iemand naar boven te halen. Samen met de client ga ik op zoek naar de ondersteuning die bij iemand past. Iemand leert op een andere manier naar de situatie te kijken en mee om te gaan zodat meer recht gedaan wordt aan eigen behoeften en het leven aangenamer maakt.

Het leek mij een mooie uitdaging om mijn jarenlange opgedane kennis in te zetten in de basis ggz. Ik ben gestart in januari 2016. Per april 2018 ben ik tevens werkzaam als lid van het CVA Team Ede e.o. 

Daarnaast geef ik sinds 2013 creatieve workshops binnen de buitenschoolse opvang van zes basisscholen, waar gewerkt wordt aan de hand van verschillende thema’s en het doel is om eigen talenten te ontdekken en buiten eigen grenzen om te gaan werken. Ervaring heb ik nu opgedaan bij kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12, mijn interesse gaat uit naar uitbreiding hiervan in de toekomst naar volwassenen en ouderen.

Mijn opleiding psychologie heb ik gedaan aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast mijn specialisatie als neuro-en revalidatiepsycholoog heb ik ook mijn BAPD (Basisaantekening voor Psychodiagnostiek) behaald. Hierna heb ik in de loop van de jaren verschillende cursussen en opleidingen gedaan om mij bij te scholen in verschillende psychotherapie technieken en mijn kennis uit te breiden. Daarbij ben ik erg gecharmeerd geraakt van ACT (Acceptance and Commitment Therapie), wat als een rode draad door mijn therapie heen loopt. 

Ik ben psycholoog NIP, aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Daarnaast ben ik aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Ik hanteer de beroepscode van het NIP, NFG en RBCZ. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de volgende links: 

http://www.psynip.nl/

https://www.de-nfg.nl/index.html

http://www.rbcz.nu/index.html

http://www.tcz.nu/index.html

 

Relevante opleiding: 

2018

EMDR verdieping (ACT-EMDR Centrum Nederland)

Slaap en slaapstoornissen (RINO)

2017

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen (RINO)

EMDR basis (ACT – EMDR Centrum Nederland)

Kwetsbare ouderen: de herkenning en aanpak van pijn en ouderenmishandeling (NIP)

Hechting, zingeving en levensloop: de wortels van de ouderenpsychologie (NIP)

2016

Basiscursus Groepsdynamica (RINO)

2015

Acceptance and Commitment Therapy (SeeTrue opleidingen)

Kortdurende psychologische interventies (RINO)

Revalideren begint met motiveren (Rehabacademy)

2014

Medisch onvoldoende verklaarde pijn (RINO)

Profileren in het revalideren (NIP)

Hart- en longrevalidatie (NIP)

Beyond Frailty: The future of old age (GERION)

2013

Interpersoonlijke psychotherapie bij depressie (RINO)

Omgaan met verslavingsgedrag (Yulius, GGZ)

Behandelmethodes voor ouderen onder de loep (NIP)

2012

Motiverende gespreksvoering (NIP)

2011

Training ouderenmishandeling (Yulius, GGZ)

Testen op cognitieve problematiek na hersenletsel (NIP)

Pearson Neurodag – Het lerende brein (Pearson)

2010

Dood, verlies en rouw & systeembenadering (RINO)

Congres Ouderen en Verslaving: Wat elke psycholoog moet weten.

2009

Psychotherapie bij ouderen met een depressie (RINO)

Najaarssymposium vrijheidsbeperkende maatregelen (SPO)

Persoonlijkheid op latere leeftijd: de rol van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen in de klinische praktijk (SPO/ NIP)

2008

Cursus Psychiatrie (Yulius, GGZ)

Toepassing en Interpretatie van de Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (H.A.P.) (Barendse & Thissen)

Workshop ‘Agressie de baas’ (Corpus Sanum).

Beoordelen van wilsbekwaamheid: de rol van de psycholoog (SPO)

Depressie en angst bij ouderen (SPO)

2007

Introductiecursus GANBA: NPO bij ernstige afasiepatiënten (Rijndam revalidatiecentrum)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen (RINO)

Het Venijn zit in de staart; nieuwe ontwikkelingen in de zorg aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de chronische fase (Afasie Vereniging Nederland, Vereniging Cerebraal, Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder)

Verlies & rouwverwerking (in-company cursus)

2006

Oplossingsgerichte gesprekstherapie in de Ouderenzorg (PgD)

2005

Communicatie en samenwerking (Da Vinci College)

Niet aangeboren hersenletsel en de aspecten die hiermee samenhangen (Syndion)

2004

Psychologie in de somatische verpleeghuiszorg (PgD)

Omgaan met verlieservaringen in de palliatieve zorg

2003

Psychodiagnostiek en therapeutische interventies in de psychogeriatrie (PgD)

Subcorticale aandoeningen vanuit neuropsychologisch perspectief  (Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN))

2002

Wilsbekwaamheid bij Ouderen: Drogbeelden en Valkuilen (Sectie ouderenpsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)/Vereniging Psychologie en Ouderen (VPO))

2001

Begeleiden van verzorgende teams in de ouderenzorg (PgD)

Rationeel Emotieve Therapie en cognitieve therapie (RINO)

2000

Gedragsproblemen bij ouderen met cognitieve stoornissen (NIP/VPO/Sectie psychiatrie voor ouderen van de NVP)

Effect van normale en pathologische veroudering op expliciet en impliciet geheugen (NVN)

Internationaal congres Geheugen

Programma’s voor ouderen met psychische stoornissen (SOGG)

1999-2000

Leergang Integrale Psychogeriatrie post-HBO volgens de Dynamische Systeem Analyse (PsyGeron)

Persoonlijkheidsstoornissen: intensieve bijscholing voor psychiaters en psychologen (Starena)

1998

Najaarsconferentie Cognitieve Revalidatie (NVN)

1995

Vergaderen en Presenteren (Stichting Gijswijt Trainingen)

1991-1997

Psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Specialisatie: Neuro- en Revalidatiepsychologie. Afstudeeronderwerp: stoornissen in de tekenvaardigheden na hersenletsel: een scoringsmethode. Basisaantekening Psychodiagnostiek behaald.

1985- 1991

V.W.O. Liemers College te Zevenaar