In 1999 startte mijn loopbaan als psycholoog in de ouderenzorg. Inmiddels heb ik ook ruime ervaring in de hulpverlening aan volwassenen. Het meest boeiend heb ik altijd gevonden de uiteenlopende levensverhalen waarbij het voor mij een uitdaging was de juiste afstemming te vinden in de therapie zodat iemand ook echt het idee had ‘ik heb handvatten gekregen om anders met de situatie om te gaan’.

Bij verschillende zorginstellingen en bedrijven heb ik ervaring opgedaan op het gebied van de revalidatie (o.a long- en hartrevalidatie, oncologie, orthopedie en interne geneeskunde), psychogeriatrie, psychiatrie, chronische somatiek, palliatieve zorg en reintegratie.  

Mijn streven is altijd geweest het beste uit iemand naar boven te halen. Samen met de client ga ik op zoek naar de ondersteuning die bij iemand past. Iemand leert op een andere manier naar de situatie te kijken en mee om te gaan zodat meer recht gedaan wordt aan eigen behoeften en het leven aangenamer maakt.

Het leek mij in 2016 een mooie uitdaging om mijn jarenlange opgedane kennis in te zetten in de basis ggz en ben ik gestart met mijn praktijk. Sinds 2018 ben ik tevens werkzaam in verschillende neurorevalidatieteams (Thuis-Verder Ede, Thuis-Verder Renkum, Thuis-Verder Veenendaal, Arnhem Casemanagement Hersenletsel – Reminder Team). Per 2020 ben ik ook verbonden aan een COVID-19 Nazorg Team (Oosterbeek e.o.). Per 2021 ben ik gestart in Geriatrie team Lang Leve(n) Thuis in Ede en doe ik mee aan een pilot post-ic zorg in Ede. 

Mijn opleiding psychologie heb ik gedaan aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast mijn specialisatie als neuro-en revalidatiepsycholoog heb ik ook mijn BAPD (Basisaantekening voor Psychodiagnostiek) behaald. Hierna heb ik in de loop van de jaren verschillende cursussen en opleidingen gedaan om mij bij te scholen in verschillende psychotherapie technieken en mijn kennis uit te breiden. Daarbij ben ik erg gecharmeerd geraakt van ACT (Acceptance and Commitment Therapie), wat als een rode draad door mijn therapie heen loopt. 

Relevante registraties:

Ik ben psycholoog NIP, aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Daarnaast ben ik aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Ik hanteer de beroepscode van het NIP, NFG en RBCZ. Ook ben ik aangesloten bij de PGD. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de volgende links: 

https://psynip.nl/

https://www.de-nfg.nl/index.html

http://www.rbcz.nu/index.html

http://www.tcz.nu/index.html

Klachtenregeling:

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging NFG. Eventuele klachten over de zorgverlening lopen in eerste instantie via mij en als we er samen niet uitkomen via

mijn beroepsvereniging, de NFG: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Privacyregeling:

Vanuit de NFG is de volgende regeling opgesteld:

https://www.de-nfg.nl/images/NFGdownloads/20150530%20Reglement%20Privacy%20NFG.pdf

Relevante opleiding: 

2024 in de planning: Masterclass Arhetypische imaginatie voor vitaliteit en zelfontplooiing (Amsterdam School voor Imaginatie) I Masterclass helen van een trauma met imaginatie (Amsterdam School voor Imaginatie) I Ademwerk (Con Amore).

2023 Eetstoornissen (Con Amore) I Basistraining Voice Dialogue in coaching ( B.E.E.R. Collewijn/Mulder opleidingen)I Masterclass Exploratie en coördinatie van de psychische beeldenwereld (Amsterdam School voor Imaginatie).

2022 Hoogsensitiviteit bij Volwassenen (Con Amore) I Basisstraining Oplossingsgerichte gespreksvoering (Solutions Centre)

2021 Vitale hersenen, voeding en leefstijl (Instituut CAM) I Lichaamsgerichte interventies (RINO) I ACT bij ouderen (PGD)

2020 Video Interventie: Focus op Positief contact (PGD) I Borderline Persoonlijkheidsstoornis (Instituut CAM) I De ‘nieuwe menswaardigheid’ (PGD) I Kleine stapjes vooruit. Samen leven met de ziekte van Parkinson (PGD) I EMDR bij ouderen (GERION) I Beweeggedrag van mensen na een beroerte (Kennisnetwerk CVA NL).

2019 Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen (Instituut CAM) I EMDR Protocol Woede, Wrok, Wraak (Psy-Zo!) I Niet-aangeboren Hersenletsel (Nursing Congressen) I Voorbij MMSE en MOCA (PGD) I ‘Daar zit muziek in’ (PGD)

2018 EMDR verdieping (ACT-EMDR Centrum Nederland) I Slaap en slaapstoornissen (RINO)

2017 Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen (RINO) I EMDR basis (ACT – EMDR Centrum Nederland) I Kwetsbare ouderen: de herkenning en aanpak van pijn en ouderenmishandeling (NIP) I Hechting, zingeving en levensloop: de wortels van de ouderenpsychologie (NIP)

2016 Basiscursus Groepsdynamica (RINO)

2015 Acceptance and Commitment Therapy (SeeTrue opleidingen) I Kortdurende psychologische interventies (RINO) I Revalideren begint met motiveren (Rehabacademy)

2014 Medisch onvoldoende verklaarde pijn (RINO) I Profileren in het revalideren (NIP) I Hart- en longrevalidatie (NIP) I Beyond Frailty: The future of old age (GERION)

2013 Interpersoonlijke psychotherapie bij depressie (RINO) I Omgaan met verslavingsgedrag (Yulius, GGZ) I Behandelmethodes voor ouderen onder de loep (NIP)

2012 Motiverende gespreksvoering (NIP)

2011 Training ouderenmishandeling (Yulius, GGZ) I Testen op cognitieve problematiek na hersenletsel (NIP) I Pearson Neurodag – Het lerende brein (Pearson)

2010 Dood, verlies en rouw & systeembenadering (RINO) I Congres Ouderen en Verslaving: Wat elke psycholoog moet weten

2009 Psychotherapie bij ouderen met een depressie (RINO) I Najaarssymposium vrijheidsbeperkende maatregelen (SPO) I Persoonlijkheid op latere leeftijd: de rol van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen in de klinische praktijk (SPO/ NIP)

2008 Cursus Psychiatrie (Yulius, GGZ) I Toepassing en Interpretatie van de Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (H.A.P.) (Barendse & Thissen) I ‘Agressie de baas’ (Corpus Sanum) I Beoordelen van wilsbekwaamheid: de rol van de psycholoog (SPO) I Depressie en angst bij ouderen (SPO)

2007 Introductiecursus GANBA: NPO bij ernstige afasiepatiënten (Rijndam revalidatiecentrum) I Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen (RINO) I Het Venijn zit in de staart; nieuwe ontwikkelingen in de zorg aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de chronische fase (Afasie Vereniging Nederland, Vereniging Cerebraal, Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder) I Verlies & rouwverwerking (in-company cursus)

2006 Oplossingsgerichte gesprekstherapie in de Ouderenzorg (PgD)

2005 Communicatie en samenwerking (Da Vinci College) I Niet aangeboren hersenletsel en de aspecten die hiermee samenhangen (Syndion)

2004 Psychologie in de somatische verpleeghuiszorg (PgD) I Omgaan met verlieservaringen in de palliatieve zorg

2003 Psychodiagnostiek en therapeutische interventies in de psychogeriatrie (PgD) I Subcorticale aandoeningen vanuit neuropsychologisch perspectief  (Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN)) I

2002 Wilsbekwaamheid bij Ouderen: Drogbeelden en Valkuilen (Sectie ouderenpsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)/Vereniging Psychologie en Ouderen (VPO))

2001 Begeleiden van verzorgende teams in de ouderenzorg (PgD) I Rationeel Emotieve Therapie en cognitieve therapie (RINO)

2000 Gedragsproblemen bij ouderen met cognitieve stoornissen (NIP/VPO/Sectie psychiatrie voor ouderen van de NVP) I Effect van normale en pathologische veroudering op expliciet en impliciet geheugen (NVN) I Internationaal congres Geheugen I Programma’s voor ouderen met psychische stoornissen (SOGG)

1999-2000 Leergang Integrale Psychogeriatrie post-HBO volgens de Dynamische Systeem Analyse (PsyGeron) I Persoonlijkheidsstoornissen: intensieve bijscholing voor psychiaters en psychologen (Starena) I

1998 Najaarsconferentie Cognitieve Revalidatie (NVN)

1995 Vergaderen en Presenteren (Stichting Gijswijt Trainingen)

1991-1997 Psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Specialisatie: Neuro- en Revalidatiepsychologie. Afstudeeronderwerp: stoornissen in de tekenvaardigheden na hersenletsel: een scoringsmethode. Basisaantekening Psychodiagnostiek behaald

Gegeven scholingen bij instellingen:

2019, 2020, 2021, 2022 (planning: 2023) Tilburg University (Werkcolleges Master Medische Psychologie Vak Ziekteleer: Palliatieve zorg en levenseindebegeleiding bij longziekten)

2018 RIBW Arnhem en Veluwe Vallei (Scholing NAH gericht op Neuropsychiatrie en Schizofrenie)

Werkgevers:

Heden:

Balans en Impuls: landelijke psychologische hulpverlening

Verbonden aan: Huize de Compagnie, Wonen bij September

Verleden:

Domus Magnus I Stichting Het Spectrum I Vilente I Argos Zorggroep I Maanderzand I Bethanie