Thuis-Verder is een samenwerkingsverband

tussen negen eerstelijns multidisciplinaire neurorevalidatieteams in de gemeenten Ede, Renkum,

Arnhem, Rheden, Lingewaard, Zevenaar, Duiven/Westervoort, Over-Betuwe en Didam.

De teams richten zich op de behandeling van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel,

zoals CVA, Parkinson en MS, in hun eigen leefomgeving

Het werkgebied van Thuis-Verder sluit aan bij het verzorgingsgebied van de ziekenhuizen

Rijnstate Arnhem en Gelderse Vallei Ede.

Thuis-Verder is netwerkpartner in de CVA ketenzorg Arnhem en omstreken.

 

Neurorevalidatie Ede Arnhem Lingewaard Renkum Rheden Zevenaar Didam

 

Een Thuis-Verder team heeft als doel de patiënt in de eigen leefomgeving mono- of multidisciplinaire

kwalitatief goede zorg te bieden, passend bij de hulpvraag.

Het team bestaat tenminste uit de volgende disciplines: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en (neuro)psychologie.

Er wordt afhankelijk van de hulpvraag samengewerkt met andere disciplines waaronder

CVA-verpleegkundigen, de thuiszorg, diëtist en ambulante begeleiding (Professionals in NAH).

Voor elke discipline van Thuis-Verder zijn voorwaarden m.b.t. de deelname beschreven om de kwaliteit te borgen.