PsyArt heeft op 22 april de startbijeenkomst bijgewoond van project Lang Leve(n) Thuis. Doel is om met verschillende collega’s van verschillende disciplines uit het netwerk te kijken waar we verbeterpunten en kansen zien voor kwetsbare ouderen zodat ze zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen. Heel mooi dat er door ZonMw een subsidie is verstrekt voor dit project om de samenwerking en de zorg voor thuiswonende ouderen in Ede te versterken. Er is gebrainstormd over dromen en toekomstplannen, maar zeker ook gesproken over welke succesvolle initiatieven er al zijn in Ede. PsyArt is benieuwd naar het resultaat van het project!